Mazoutketel of gasketel in het industriël, commerciël sector en in het woningsector.
TRADITIONELE VERWARMING :tertiaire en secundaire sector

Vervanging in supermarkten, administratieve gebouwen, magazijn, grote ruimte, scholen, bioscoop, commerciële centra, kantoren, appartementen
winkels, fabrieken, productie-centra, klinieken ...
 
gekoppeld of niet op ventilatie groepen (zie HVAC)